Swedish bodybuilding & fitness federation

Allmänna bestämmelser för att tävla

 

  • För att få tävla inom SKKF ska du senast tävlingsdagen ha fyllt 18 år.
  • Du ska tillhöra en förening inom SKKF och inneha giltig tävlingslicens.
  • Du får inte vara avstängd från annat idrottsförbund på grund av dopingförseelse eller andra disciplinära förseelser.

 

Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements