Swedish bodybuilding & fitness federation

SKKF:s styrelse 2017

Stående från vänster: Kenneth Johansson, Niclas Strömqvist, Evalinda Aarvaag, Reino Strand, Rachid Misk. Sittande från vänster: Susanne Johansson, Jonni Durlind, Helena Hjorth, Aron Persson.

Ordförande
Niclas Strömqvist
+46 (0) 70-243 02 09
 
Vice ordförande
Reino Strand

Kassör
Kenneth Johansson
 
Sekreterare
Aron Persson
aron.persson@skkf.org 

Ledamot
Jonni Durlind
jonni.durlind@skkf.org
 
Ledamot
Susanne Johansson
susanne.johansson@skkf.org

Ledamot
Helena Hjorth
helena.hjorth@skkf.org
 
 
Förste suppleant
Rachid Misk
rachid.misk@skkf.org

Andre suppleant
Evalinda Aarvaag
 
Huvudsponsor
Gymgrossisten
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements