Swedish bodybuilding & fitness federation

SKKF:s styrelse 2017

Stående från vänster: Kenneth Johansson, Niclas Strömqvist, Evalinda Aarvaag, Reino Strand, Rachid Misk. Sittande från vänster: Susanne Johansson, Jonni Durlind, Helena Hjorth, Aron Persson.

Ordförande
Niclas Strömqvist
+46 (0) 70-243 02 09
 
Vice ordförande
Reino Strand
 
Sekreterare / Kassör
Aron Persson

Ledamot
Jonni Durlind
jonni@ifbbsweden.se
 
Ledamot
Susanne Johansson
susanne@ifbbsweden.se

Ledamot
Helena Hjorth
helena@ifbbsweden.se
 
Ledamot
Rachid Misk
 
 
Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements