Hur du blir av med kroppsfett snabbt och enkelt

Hur mycket kroppsfett ska man ha?

Hur mycket kroppsfett man ska ha anses i de flesta fall variera mellan alltifrån kön till allmänna levnadsvanor[1]. Ofta anses mellan 15% och 30% vara inom normalspannet. Kvinnor har av naturliga skäl högre grundnivå av kroppsfett. Värt att tänka på är att nivån av kroppsfett i många fall skiftar i ganska stor utsträckning mellan olika perioder.

Hur mäter man kroppsfett i procent?

Hur man mäter kroppsfett i procent är i grund och botten en matematisk fråga. Genom att dela kroppens totala fettmängd så får man ett värde som representerar kroppens fettmängd. När man därefter multiplicerar det med hundra så får man den procentuella kroppsfettmängden. Däremot finns det olika metoder för att ta reda på mängden fett i kroppen. Ett beprövat sätt är att tillämpa Arkimedes princip och försänka kroppen i vätska.

Hur mäter man kroppsfett själv/hemma?

Hur man mäter kroppsfett hemma skiljer sig åt från hur det sker på särskilda anläggningar. Som privatperson har man helt enkelt inte tillgång till den avancerade mätutrustning som annars används. Ett av de mest rättvisande sätten är att använda ett särskilt skjutmått och mäta olika punkter på kroppen. De mått som används för att mäta kroppsfett har i de flesta fall särskilda måttenheter som gör resultatet enklare att tolka. Ett annat populärt alternativ är att använda en våg som med hjälp av elektriska impulser gör en fettmätning[2].

Hur många kalorier är ett kilo kroppsfett?

Ett kilo fett anses ofta motsvara 9000 kcal. Men detta är ett typiskt skolboksexempel som inte nödvändigtvis tar i åtanke kroppens metabolism och inverkan av dietär termogenes. Därför är det en bättre tumregel att ett kilos viktnedgång kräver en omsättning motsvarande ungefär 7700 kcal[3]. Att specifikt punktförbränna fett har inte visat sig vara möjligt.

Hur mycket kroppsfett ska man ha som kvinna?

Hur mycket kroppsfett man ska ha som kvinna överstiger motsvarande värde för män. Kvinnors kroppsfett anses vara inom normalspannet upp till 30%. Nivåer som understiger 20% anses vara en undre gräns för vad som är hälsosamt.

Hur mycket kroppsfett ska man ha som man?

Hur mycket kroppsfett man ska ha som man anses variera mellan 12% och 20% utifrån individuella förutsättningar och omständigheter. Jämfört med kvinnor så bör män ligga ungefär tio procentenheter lägre i kroppsfettnivåer[4].

Hur kan en våg mäta kroppsfett?

Hur en våg mäter kroppsfett varierar stort mellan olika modeller. På äldre vågar var det vanligt att man själv matade in sin längd, och att vågen med hjälp av matematik räknade ut BMI vilket därefter  omsattes till kroppsfett utifrån en färdig schablon över genomsnittliga fettvärden. Moderna vågar skickar ofta en liten elektrisk impuls och beräknar tiden det tar för den att gå genom kroppen och återvända till vågen. Denna sorts mätning är mer tillförlitligt.

Hur mycket kroppsfett är normalt?

Hur mycket kroppsfett som är normalt beror på såväl kön som ålder. Generellt sett så bör män inte överstiga 20% kroppsfett, medan kvinnor inte bör överstiga 30% kroppsfett. Värt att poängtera är att det sällan är en hälsorisk att kortvarigt ha förhöjda kroppsfettnivåer. Att under många års tid ha för högt kroppsfett är däremot en hälsofara.

Hur minskar man kroppsfett?

Hur man minskar kroppsfett skiljer sig inte så mycket åt från hur man i övrigt går ned i vikt. I grund och botten handlar det om att göra av med mer energi än vad man tillför genom kost. Även om vissa födoämnen, tillskott och aktiviteter främjar just fettomsättning så är det sällan möjligt att punktförbränna fett.

Hur lågt kroppsfett kan man ha utan att det blir ohälsosamt?

Hur lågt kroppsfett man kan ha utan att det blir ohälsosamt handlar ofta om hur länge man håller en låg kroppsfettnivå. I många sporter är det vanligt att periodvis minska kroppsfettet för estetiska skäl eller för att nå en viss viktklass. Däremot anses det ohälsosamt för män att under längre perioder understiga 12% kroppsfett. För kvinnor är det 20% som anses vara en nedre gräns.

Källor:

  1. Body Fat Percentage, Body Mass Index, Fat Mass Index and the Ageing Bone: Their Singular and Combined Roles Linked to Physical Activity and Diet
  2. Validity of 2 skinfold calipers in estimating percent body fat of college-aged men and women
  3. What is the required energy deficit per unit weight loss. Int J Obes (Lond)
  4. Healthy body weights: an alternative perspective
Foto av författare

Hans Olsson

Hans Olsson har mer än två decennium av erfarenhet som elitmotionär inom bland annat vintersport, där styrketräning alltid varit en stor del av helheten. På SKKF.org publicerar Hans utbildande artiklar inom styrketräning och hälsa, och är också en del av teamet som recenserar produkter.

Disclaimers:

#1. Innehållet på SKKF.org är ämnat att användas i informations- och utbildningssyfte. Informationen du tilldelas på vår webbplats ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

#2. I en del av våra artiklar använder vi så kallade affiliatelänkar till återförsäljare av recenserade produkter. Det innebär att vi kan få en potentiell intäkt om du senare skulle köpa av den återförsäljaren. Det här kostar inte dig som konsument något extra, men möjliggör att vi kan fortsätta producera innehåll på SKKF.org även i framtiden.