Vad är bukfetma?

Buken är den del av din kropp som ligger mellan bröstet och bäckenet. Bukfetma hänvisar till närvaron av överflödigt fett (i form av visceralt fett) i bukområdet till en sådan utsträckning att det sannolikt har en negativ inverkan på hälsan.

Tillstånd som tyder på bukfetma finns att tillgå här:

Ölmage

Putmage

Muffinsmage

Skinny fat/smalfet

En genomgång av hur du bäst blir av med bukfetma:

Bli av med bukfett

Bukomfång (midjemått) är mätmetoden för att klassifiera bukfetma

Den mest exakta metoden för att mäta huruvida en individ har bukfetma är att använda datortomografi (CT) eller magnetisk resonanstomografi (MRT), som mäter mängden visceralt fett. På så vis kan man skilja på olika typer av fett och säkert konstatera att det är just det viscerala fettet som ansamlats runtomkring organen. Men det är dyra mätmetoder och kräver att det finns sofistikerad utrustning till hands och att du blir remitterad för en undersökning.

Istället finns det en mycket enklare (och billigare) metod som också anses vara rätt träffsäker. För fetma brukar man prata om mätmetoden BMI; men för bukfetma är det istället bukomfång, också kallat midjemått, som är det måttet de flesta av oss bör använda sig av när vi vill ta reda på hur vi ligger till riskmässigt.

Bukomfånget mäts stående precis mellan där revbenen slutar och höftbågen börjar. Hos barn skiljer sig normalvärdena för midjemåttet beroende på ålder; medan det finns fasta värden för vuxna kvinnor och män. En bra regel för barn är att räkna på kvoten mellan bukomfång och längd. Är kvoten större än 0,5 talar mycket för att barnet kan ha bukfetma.

Kom ihåg att midjemåttet inte tar hänsyn till om fettet sitter mellan organen eller som det mindre farliga underhudsfettet.

Såhär mäter du midjemåttet

 1. Ta av dig skorna och stå med fötterna ihop.
 2. Se till att din mage är bar.
 3. Använd ett tygmåttband som inte kan sträckas.
 4. Mät din midja 1-2 centimeter ovanför naveln och låt måttbandet gå mellan revbenen och höftbågen.
 5. Se till att andas ut precis innan du mäter, och mät utan att dra åt bandet.

Gränsvärden midjemått för bukfetma hos kvinnor

 • Ökad risk för fetmarelaterade metabola komplikationer: 80 eller mer
 • Påtagligt ökad risk: 88 eller mer

Gränsvärden midjemått för bukfetma hos män

 • Ökad risk för fetmarelaterade metabola komplikationer: 94 eller mer
 • Påtagligt ökad risk: 102 eller mer

Orsaker till bukfetma

Den vanligaste orsaken till bukfetma är osunt levende i form av vad vi förtär i mat- och dryckform. Oftast i kombination med för lite rörelse. Bukfetma uppstår när du ligger på kaloriöverskott över en tillräckligt överskådlig tid.

Det finns också genetiska anledningar till varför vissa individer löper större risk för att utveckla bukfetma, och fetma, i stort. Det är inte klarlagt vad exakt det är i genetiken som ger någon större risker för bukfetma; men man vet att genetiska faktorer står för ungefär 50% av alla fall av fetma i norra europa.

Slutligen är där medicinska tillstånd som gör att man utvecklar bukfetma. Cushings syndrom som genererar höga värden av kortisol kan leda till bukfetma.

Brist på tillväxthormon kan ge en kroppstyp med mer bukfett och mindre muskler.

Nyare forskning visar att män med låga testosteronnivåer löper större risk att utveckla bukfetma.

Kvinnor som lider av bukfetma har visat sig ha låga nivåer av hormonet DHT.

Komplikationer

Bukfetma har stark påvisad koppling till en rad olika sjukdomar; både rent livskvalitetsänkande men framförallt livshotande tillstånd.

Bland de livshotande sjukdomarna som kan orsakas av bukfetma är:

 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Högt blodtryck
 • Typ 2-diabetes
 • Cancer (framförallt tunntarmscancer, tjocktarmscancer och cancer i bukspottskörteln)
 • Leversteatos
 • Lipidrubbningar (lågt HDL-kolesterol och förhöjda triglycerider)
 • Metabola syndromet

Bland de livskvalitetssänkande sjukdomarna/tillstånden finns:

 • Färre och mindre rörliga spermier för män
 • Oregelbunden menstruation för kvinnor
 • Sämre fertilitet för både män och kvinnor
 • Ångest
 • Depression
 • Obstruktiv sömnapné

Vanliga frågor och svar om bukfetma

Vad är midjeomfång?

Midjeomfång, som tas genom att mäta midjemåttet, är en siffra som används för att uppskatta mängden fett runt buken. Midjeomfånget mäter du ståendes där du mäter mellan nedersta revbensbågen och översta delen på höftbenet, och sen strax ovanför naveln (1-2 cm) utan att spänna måttbandet för mycket.

Hur ser bukfetma ut?

Bukfetma uppenbarar sig framförallt genom att man har en något putande mage, också kallat ölmage. Men utifall att du har en mindre mängd bukfetma, eller är väldigt smal i din natur, är det inte säkert att magen putar trots att du har en ohälsosam mängd bukfetma.

Hur snabbt kan män minska midjemåttet?

Midjemåttet kan minskas så snabbt som 1 vecka eller mer, men oftast krävs det kontinuerligt med minskningar över längre perioder för att ha blivit av med allt ohälsosamt bukfett.

Kan man operera sig för bukfetma?

Det går inte operera bort allt ohälsosamt bukfett från bukfetman, men det finns bukplastik för att ta bort överflödigt fett och hud som inte gått bort via naturlig viktnedgång. Det går även att till viss del operera sig genom fettsugning.

När betalar landstinget bukplastik?

Beroende på situation kan landstinget hjälpa till i en egen regi om du har en BMI som är under 25. Har du genomgått en gastric bypass kan BMI <27 gälla. Läs mer hos din regionala enhet.

Foto av författare

Hans Olsson

Hans Olsson har mer än två decennium av erfarenhet som elitmotionär inom bland annat vintersport, där styrketräning alltid varit en stor del av helheten. På SKKF.org publicerar Hans utbildande artiklar inom styrketräning och hälsa, och är också en del av teamet som recenserar produkter.

Disclaimers:

#1. Innehållet på SKKF.org är ämnat att användas i informations- och utbildningssyfte. Informationen du tilldelas på vår webbplats ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

#2. I en del av våra artiklar använder vi så kallade affiliatelänkar till återförsäljare av recenserade produkter. Det innebär att vi kan få en potentiell intäkt om du senare skulle köpa av den återförsäljaren. Det här kostar inte dig som konsument något extra, men möjliggör att vi kan fortsätta producera innehåll på SKKF.org även i framtiden.