Styrketräning: Hur värmer man upp överkroppen?

Hur värmer man upp axlarna?

Axlarna är en på många sätt förvånansvärt känslig och komplex del av kroppen. De utgör ett finstilt samspel mellan ett flertal muskler och senor, varav många har en stabiliserande och stöttande funktion. Därför är det även vanligt med axelskador. En fullgod uppvärmning av axlarna bör fokusera på ett fullgott rörelsemönster med axelrotation. Belastning kan tillföras men är inte nödvändigt.

Hur värmer man upp brösten?

Bröstmusklerna är ganska svåra att komma åt utan regelrätt belastning. Som uppvärmning är det däremot vanligt med dynamisk stretching och isometriska rörelser. Därefter kan man övergå till lättare belastning med vikter eller kroppsvikt.

Hur värmer man upp ryggen?

Hur man värmer upp ryggen beror mycket på huruvida man vill fokusera på nedre eller övre rygg. Generellt sett är det en bra idé att fokusera på stretching och lätt belastning med kroppsegna övningar såsom plankan. Det är även vanligt med sidorotationer för att aktivera rygslut och senor.

Hur värmer man upp bålen?

Bålen, eller core-muskulaturen, är på många sätt det viktigaste stabiliserande partiet som kroppen har. Det finns väldigt få övningar som inte på något sätt aktiverar kroppens mittparti. Uppvärmning handlar därför i stor utsträckning om att säkerställa att alla stödmuskler och ligament är redo att användas. Fokus ligger ofta på stretching och lättare övningar som aktiverar magmuskulaturen.

Hur värmer man upp armarna?

Armarna är ett mångfacetterat part av ett stort antal samspelande muskler. De är avgörande för utförandet av i stort sett alla övningar som involverar grepp. För uppvärmning av armarna är det en bra idé att fokusera på allmän stretching och den sorts rörelse som säkerställer blodflöde till och från armmusklerna.

Hur värmer man upp handlederna?

Handlederna är på många sätt och viss underskattade. Som kroppsligt parti är det avgörande för såväl starkt grepp som stabilisering i samband med i stort sett alla övningar. Samtidigt är det ett finstilt och känsligt parti som kräver ett visst mått av omsorg. För uppvärmning av handleder är det ofta en bra idé att fokusera på lättare greppövningar och stretching.