Vad som händer med kroppen när du övertränar

Vad är orsaken till överträning?

Vad orsaken till överträning är beror i viss utsträckning på vilken sorts träning man har sysslat med. En allmän förklaring är att man inte gett kroppen tillräckligt med tid att återhämta sig, med följd att senor, ligament eller muskelfibrer skadats. I bästa fall handlar det om en sträckning eller mild inflammation, men det kan även handla om allt ifrån en mindre muskelbristning till ett trasigt muskelfäste[1].

Vad är symptom på överträning?

Vad symptomen på överträning är beror på vilken del av kroppen som har övertränats. Handlar det om muskler så är värk och svullnad vanligt. Gäller det däremot högintensiv konditionsträning kan symptomen ofta vara avsevärt mycket mer diffusa, och ibland påminna om ett allmänt sjukdomstillstånd. Anledningen till de väldigt varierade symptomen är att överträning och återhämtning är tätt sammanlänkad med såväl fysiologi som immunförsvar. Många upplever att ett tydligt tecken på överträning är att man orkar mindre för varje träningspass.

Vad händer med kroppen när man tränar för mycket?

Vad som händer med kroppen när man tränar för mycket kan sammanfattas med att kroppen bryts ned i större utsträckning än den byggs upp. Den specifika effekten beror däremot på vad som har övertränats. Ofta används begreppen sämre prestationsförmåga, utbrändhet och förlust av muskelstyrka. Men det är även vanligt med ökad stress, sämre allmänhälsa och sämre motståndskraft mot sjukdomar.

Hur länge ska man vila vid överträning?

Hur länge man ska vila vid överträning är tätt sammanlänkat med hur övertränad man har blivit. Upptäcker man symptomen i tid så kan man ofta återhämta sig inom några dagar. Om överträningen däremot är långtgående kan det överträning leda till flera månader av nedsatt prestationsförmåga. Vissa skiljer mellan överansträngning och överträning. Det förstnämnda åsyftar i detta hänseende ett förstadium som kan hanteras med vanlig vila, medan regelrätt överträning leder till mer omfattande kroppslig utmattning på flera nivåer.

Hur lång tid tar det för en överbelastning att läka?

Hur lång tid en överbelastning tar att läka beror i stor utsträckning på hur allvarlig den är. Viktigast är att minimera belastningen under återhämtningsperioden. Mindre muskelbristningar, sträckningar eller inflammationer repareras oftast inom loppet av någon eller några veckor. Har det inte skett någon förbättring inom en månad kan det vara dags att kontakta läkare eller en fysioterapeut.

Hur mycket kan man träna utan att bli övertränad?

Hur mycket man kan träna utan att bli övertränad beror på såväl näringsläge som det allmänna fysiska skicket. När överträning inträffar anses ofta bero på huruvida intensiv träning sker under perioder med övrig fysisk och mental stress. Man har däremot inte hittat en enskilt gemensam nämnare för när överträning inträffar. Som tumregel kan man hantera mer intensiv träning om man sover, äter och dricker regelbundet samt vilar minst sex timmar mellan träningspass och undviker träning om man inte känner sig fysiskt och mentalt redo[2].

Vad finns det för risker med att träna för mycket?

Vilka risker det finns med att träna beror på vilken sorts träning man sysslar med. Man har sett att kvinnor och de som sysslar med lågintensiva sporter, individuella sporter eller tränar på elitnivå löper större risk att drabbas av överträning. Risker som ofta nämns är ökad mottaglighet för infektion, muskelskada, utbrändhet, inflammationer och hormonell obalans. Hur tydliga eller svåra problem som kan uppstå ökar i takt med träningens intensitet och avsaknaden av fullgod återhämtning.

Är det farligt att träna varje dag?

Huruvida det är farligt att träna varje dag beror i stor utsträckning på hur bra återhämtning som sker. Som tumregel bör man säkerställa att få minst sex timmars fullgod vila mellan passen. Det är även viktigt att tillgodose kroppens behov av vätska och en heltäckande näringsprofil. Många väljer även att rotera muskelgrupper eller träningsaktiviteter för att minimera risken för att man tränar på nytt innan kroppen har återhämtat sig.

Källor:

  1. Diagnosis and prevention of overtraining syndrome: an opinion on education strategies
  2. Overtraining Syndrome: A pratical guide

Hur vi tar fram våra testvinnare

  1. Källforskning: Vi börjar med att granska rekommendationer från pålitliga källor för att få en bred överblick av marknadens bästa produkter och identifiera trender. Exempel på pålitliga källor är Prisjakt, Pricerunner, Bäst i test (originalet), Råd & Rön, Rtings.com samt Wirecutter.
  2. Utforska nätbutiker: Vi dyker in i stora onlinebutiker för att bredda vår produktlista, med fokus på popularitet, betyg och användarrecensioner.
  3. Insamling av specifikationer: För varje produkt samlar vi in detaljerad information om dess specifikationer, unika egenskaper, och funktioner för att bygga en grund för vår analys.
  4. Produktanalys: Med hjälp av omfattande data genomför vi en djupgående analys för att verifiera tillverkarnas påståenden, identifiera användarnas åsikter, och utvärdera produktens relevans och unikhet.
  5. Vår egen erfarenhet: I många fall har vi själva eller någon i vår yrkeskrets erfarenhet av produktsegmentet, och i så fall blir det noterat och vägs in i vårt slutliga omdöme.
  6. Urvalsprocess och rekommendationer: Slutligen väger vi samman all information för att bestämma vilka produkter som förtjänar våra rekommendationer, kategoriserar dem efter behov och skapar topplistor med sammanfattningar som underlättar för läsarna att hitta det bästa valet för deras specifika behov.

Denna process säkerställer att vi ger våra läsare pålitliga och välinformerade rekommendationer.

Foto av författare

Hans Olsson

Hans Olsson har mer än två decennium av erfarenhet som elitmotionär inom bland annat vintersport, där styrketräning alltid varit en stor del av helheten. På SKKF.org publicerar Hans utbildande artiklar inom styrketräning och hälsa, och är också en del av teamet som recenserar produkter.

Disclaimers:

#1. Innehållet på SKKF.org är ämnat att användas i informations- och utbildningssyfte. Informationen du tilldelas på vår webbplats ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

#2. I en del av våra artiklar använder vi så kallade affiliatelänkar till återförsäljare av recenserade produkter. Det innebär att vi kan få en potentiell intäkt om du senare skulle köpa av den återförsäljaren. Det här kostar inte dig som konsument något extra, men möjliggör att vi kan fortsätta producera innehåll på SKKF.org även i framtiden.