Giant set vs triset – Vad är skillnaden?

Om du styrketränat ett tag är det inte omöjligt att du stött på termerna giant set (gigantset) och triset. Men vad innebär respektive term?

Vad är ett triset?

Precis som sitt syskon superset, innebär tri-set att du utan vila (eller med minimal vila) fortsätter din träning direkt efter ditt set för övning 1, men den här gången med både övning 2 och 3 istället för bara övning 2. Det vill säga: Ett tri-set är när du gör tre övningar på raken utan vila, oavsett om det är för samma muskelgrupp eller olika muskelgrupper.

Antalet reps för ett tri-set är helt upp till dig som träningsindivid att bestämma. Du utför per definition ett tri-set så fort du gör 3 övningar på raken utan vila, oavsett antalet reps som utförs.

Vad är ett giant set (gigantset)?

Ett giant set är precis som ett tri-set när du gör valda övningar direkt i följd utan vila, men denna gången 4 stycken övningar på raken.

Även här spelar det ingen roll huruvida det är övningar för samma muskelgrupp eller för olika muskelgrupper, och antalet reps bestäms av dig själv.

Tri-set och giant set handlar framförallt om att tidseffektivisera träningen

Tri set och giant set (gigantset) är för dig som vill tidseffektivera din träning, eller få in ett snabbt men effektivt pass då tiden inte räcker till för ett ”vanligt gympass”.

Triset och giantset är framförallt tilltänkt att användas med olika muskelgrupper, så att du under tiden som du utför respektive övning lyckas återhämta dig för övriga muskelgrupper, och på så vis kan fortsätta köra ett effektivt träningspass utan särskilt mycket ”ren vila”.

Exempel på tri set och giant set

Tri-set exempel:

Set 1: Sit-ups

Set 2: Kabelflyes

Set 3: Maskinrodd

Giant set exempel:

Set 1: Crunches

Set 2: Lutande Bänkpress

Set 3: Latsdrag

Set 4: Axelpress

Vilka fler träningsmetoder och intensitetstekniker finns?

Utöver giant set och tri-set finns det en rad intensitetstekniker som kan vara användbara vid olika träningstillfällen.

Exempel är:

Foto av författare

Hans Olsson

Hans Olsson har mer än två decennium av erfarenhet som elitmotionär inom bland annat vintersport, där styrketräning alltid varit en stor del av helheten. På SKKF.org publicerar Hans utbildande artiklar inom styrketräning och hälsa, och är också en del av teamet som recenserar produkter.

Disclaimers:

#1. Innehållet på SKKF.org är ämnat att användas i informations- och utbildningssyfte. Informationen du tilldelas på vår webbplats ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

#2. I en del av våra artiklar använder vi så kallade affiliatelänkar till återförsäljare av recenserade produkter. Det innebär att vi kan få en potentiell intäkt om du senare skulle köpa av den återförsäljaren. Det här kostar inte dig som konsument något extra, men möjliggör att vi kan fortsätta producera innehåll på SKKF.org även i framtiden.