Varför man ska styrketräna: Positiva effekter av styrketräning

Vilka fördelar finns det med styrketräning?

Vilka fördelar som finns med styrketräning är på sätt och vis närmast obegränsade. Bara de senaste decenniet har man upptäckt ett stort antal långsiktiga fördelar som tidigare varit okända. Numera anses styrketräning ofta vara ett sätt att hålla kroppen hälsosam.

  • Styrketräning främjar bendensitet och minskar risken för frakturer samt benskörhet och skelett- och bensjukdomar.
  • Styrketräning motverkar cell- och muskelåldrande.
  • Styrketräning ökar storleken på muskelfibrer och dess nukleoler. Därmed blir det enklare att återfå muskelstyrka även efter perioder utan träning.
  • Styrketräning främjar sömn, kognitiva förmågor och motverkar depression.
  • Styrketräning är en träningsform för alla utifrån individuella förmågor.

Det finns oerhört många fördelar med styrketräning, och man behöver absolut inte träna extremt intensivt för att dra nytta av dem[1].

Vilken betydelse har styrketräning för din hälsa?

Vilken betydelse styrketräning har för din hälsa är en mångfacetterad fråga. Generellt sett leder det till bättre fysiskt och psykiskt välmående[2]. Såväl kort- som långsiktigt. Detta gäller personer i alla åldrar och har gjort att styrketräning numera anses vara en viktig del av god allmänhälsa. Ibland rekommenderas att styrketräning kombineras med konditionsfokuserad träning för att få det bästa av två världar.

Vilka nackdelar finns det med styrketräning?

Vilka nackdelar som finns med styrketräning handlar i stor utsträckning om hur man förhåller sig till teknik och återhämtning. Precis som med annan sport finns det alltid en skaderisk och en viss inlärningskurva. Därför bör man alltid vara uppmärksam på kroppsliga signaler och vara medveten om riskerna med överträning. Att låta träningen ta tid och värdesätta långsam progression är enkla sätt att vända möjliga nackdelar till fördelar.

Kan styrketräning vara skadligt?

Om styrketräning kan vara skadligt är tätt sammanlänkat med huruvida det förekommer överträning eller felaktig teknik. Styrketräning belastar leder, senor och muskler vilket innebär att det är viktigt att ge utrymme för återhämtning och teknisk förbättring. Med försiktigt och noggrant utförande är styrketräning inte skadligt.

Är styrketräning bra för hjärtat?

Om styrketräning är bra för hjärtat har traditionellt sett anses vara en fråga om huruvida styrketräning kombineras med konditionsbaserad träning. Det har däremot visat sig att styrketräning i sin egen rätt har hjärt- och kärlrelaterade fördelar[3]. Men det är oklart hur omfattande fördelarna är, och det är fortfarande en bra idé att kombinera styrketräning med konditionsträning för optimal hjärthälsa.

Hur kan styrketräning hjälpa dig att förbättra din fysiska och psykiska hälsa?

Hur styrketräning kan förbättra fysik och psykisk hälsa har dels att göra med ren och skär muskelfrämjande effekt, men även allmänhälsoorienterade fördelar avseende immunsystem och neurologi. Att aktivera kropp och muskler främjar allt ifrån cellförnyelse till blodomsättning.

Är det skadligt att styrketräna i ung ålder?

Om det är skadligt att styrketräna i ung ålder har visat sig främst handla om korrekt utförande och att undvika förslitningsskador. Även om det är en vanlig föreställning att styrketräning kan hindra kroppsutveckling, så har man inte sett någon negativ inverkan på fysiologiska markörer hos barn och unga som styrketränar[4].

Källor:

  1. Resistance training is medicine effects of strength training on health.
  2. Idrott ger bättre fysisk och psykisk hälsa. Riksidrottsförbundet
  3. Effects of resistance training on cardiovascular health in non-obese active adolescents
  4. Weight training in youth-growth, maturation, and safety: an evidence-based review
Foto av författare

Hans Olsson

Hans Olsson har mer än två decennium av erfarenhet som elitmotionär inom bland annat vintersport, där styrketräning alltid varit en stor del av helheten. På SKKF.org publicerar Hans utbildande artiklar inom styrketräning och hälsa, och är också en del av teamet som recenserar produkter.

Disclaimers:

#1. Innehållet på SKKF.org är ämnat att användas i informations- och utbildningssyfte. Informationen du tilldelas på vår webbplats ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

#2. I en del av våra artiklar använder vi så kallade affiliatelänkar till återförsäljare av recenserade produkter. Det innebär att vi kan få en potentiell intäkt om du senare skulle köpa av den återförsäljaren. Det här kostar inte dig som konsument något extra, men möjliggör att vi kan fortsätta producera innehåll på SKKF.org även i framtiden.