Hur blir man en bodybuilder?

Vad är bodybuilding?

Bodybuilding är en engelsk och numera även internationell benämning på vad som i svenskt hänseende traditionellt sett har kallats för kroppsbyggning. Det är en särskild variant av styrketräning där fokus ligger på att i så stor utsträckning öka musklernas volym, samtidigt som man bibehåller kroppslig symmetri och muskeldefinition. Inom tävlingsinriktad bodybuilding är även poseringsteknik ett viktigt inslag.

Hur mycket tränar en bodybuilder?

Hur mycket en bodybuilder tränar beror i stor utsträckning på målsättningar och tävlingsmässig inriktning. Ofta justeras träningsvolymen och träningssättet utifrån specifika förutsättningar såsom huruvida fokusen ligger på muskeltillväxt, fettnedgång eller bibehållen muskelmassa inför tävling. Bodybuilding är därför en väldigt dynamisk träningsform som ständigt justeras utifrån en enskildes situation. Många följer principen att undvika att träna samma muskelgrupper utan adekvat återhämtning däremellan. Det är även vanligt med vilodagar för mer helkroppslig återhämtning.

Hur mycket kalorier äter en bodybuilder?

Hur mycket kalorier en bodybuilder äter beror på längd, kroppsmassa samt vilka kostmässiga principer som tillämpas. Det är vanligt att bodybuilders konsumerar större mängder energi under en period av uppbyggnad, jämfört med perioder av fettmässig viktnedgång. Generellt sett så är det önskvärt att ha ett visst mått av energiöverskott för att säkerställa att kroppen har de byggstenar som krävs för fullgod proteinsyntes, vilket är en förutsättning för skelettmuskulaturens tillväxt.

När kom bodybuilding till Sverige?

När bodybuilding kom till Sverige beror i stor utsträckning på vem man frågar. Språkligt sett var begreppet kroppsbyggning väl etablerat redan på 1950-talet. För många var Arne Tammer en föregångare som på 1930-talet förespråkade styrketräning som en del av ett sunt liv. I modern tappning är det däremot 1970- och 1980-talen som i Sverige är främst förknippade med populariseringen av bodybuilding.

Vad ska man äta som bodybuilder?

Vad man ska äta som bodybuilder är en åsikt som har skiftat stort mellan såväl tid som rum. Från traditionell fokus på proteinkällor och kolhydrater har många kommit att minska på mängden protein till förmån för bra fetter. Att anpassa kosten till träningen är däremot ett ständigt inslag, och många väljer att äta utifrån dagens aktiviteter.

Kan man bygga muskler utan steroider?

Steroider är egentligen bara ett annat begrepp för biologiskt aktiva ämnen som främjar cellbildning. Därför har de anabola steroiderna som tillskott blivit väldigt förknippad med kroppsbyggning då de ökar cellernas proteinmängder, vilket i sin tur ökar muskeltillväxt. Men anabola steroider finns även i kroppsegen form där de fyller samma funktion. Därför är det absolut inte nödvändigt med steroidtillskott för att bygga muskler. Att aktivera muskler leder till en naturlig ökning av kroppsegna anabola steroider, vilket gör att man bygger mer muskler i takt med att musklerna växer. Helt enkelt en sorts självfödande cykel.

Vad går bodybuilding ut på?

Vad bodybuilding går ut på är ganska mångfacetterat. Även om muskelstorlek är en viktig komponent, så är symmetri och visuell balans oerhört viktiga inslag. Inom professionell bodybuilding är poseringsteknik och framställning även avgörande för framgång. Det är väldigt vanligt att väldigt muskulära personer har svårt att konkurrera med mindre muskulära men väl definierade och kroppsligt balanserade personer.

Hur mycket väger en bodybuilder?

Hur mycket en bodybuilder väger varierar såväl utifrån individuella förutsättningar som träningsfas. Ofta skiljer man mellan tävlingsvikt och vikt under uppbyggnad. Även om det inte finns en optimal vikt så är det vanligt att göra schablonuträkningar utifrån längd där många hamnar på en idealvikt kring dryga 0,45 kg per centimeter kroppslängd. Detta är däremot högst subjektivt och varierar såväl utifrån klass som individuella förutsättningar.

Vad äter en bodybuilder på en dag?

Va en bodybuilder äter på en dag har historiskt sett varierar stort. Precis som i övriga sporter råder periodvis särskilda trender som i en framtida kontext framstår som mindre lämpade. Även den historiskt sett förhärskande fokusen på stora mängder protein har på senare tid blivit mindre populär. Ofta varierar däremot kosten mycket beroende på tärningens inriktning för tillfället.

Varför äter bodybuilders broccoli?

Varför bodybuilders äter broccoli har att göra med en traditionell föreställning att broccoli har egenskaper som främjar testosteronnivåer och återhämtning. I vilken utsträckning detta stämmer har länge varit omtvistat, men samtida forskning har visat att det kan ligga något bakom det hela. Särskilda ämnen i broccoli har nämligen visat sig kunna höja testosteron genom att dra ned de oxidativa biomarkörer i testiklarna. Det är däremot oklart vilka mängder broccoli som faktiskt gör skillnad[1].

Hur mycket protein äter en bodybuilder?

Hur mycket protein en bodybuilder äter varierar stort. Rådande rekommendationer säger däremot att 1.6 till 2.2 g per kilogram kroppsvikt och dag är ett bra utgångsläge som kan utökas under perioder av intensiv träning. Anekdotmässigt är det vanligt att många ökar till mängder motsvarande  4.3 gram per kilogram kroppsvikt och dag[2].

Hur mycket muskler kan man bygga naturligt?

Hur mycket muskler man kan bygga naturligt beror på såväl individuella genetiska förutsättningar, träningsrutiner och kost.  Något som kan upplevas förvånande är att man även sett att kvinnor i förhållande till sin kroppsvikt har bättre förutsättningar för muskelökning[3].

Hur vet man om någon är dopad?

Hur man vet om någon är dopad är en oerhört svår fråga. Eftersom steroidhormoner varierar naturligt från person och tillfälle så kan det till och med vara svårt att avgöra trots analys av kroppsliga metaboliter. Därför är det numera vanligt med specialiserade analyser av urinprov. Att visuellt avgöra huruvida någon är dopad är i stort sett omöjligt.

Hur mycket muskelmassa kan man öka på en månad?

Hur mycket muskelmassa man kan öka per månad är högst individuellt. Generellt sett kan man förvänta sig en ökning i muskelpassa motsvarande 100 till 200 gram per månad om man tränar minst tre gånger per veckan. Den allmänna viktuppgången kan däremot vara avsevärt mycket mer påtaglig[4].

Vad krävs för att tävla i bodybuilding?

Vad som krävs för att tävla i bodybuilding beror på vilken nivå man tävlar. Det arrangeras regelbundet amatörtävlingar där inträdesspärren kan handla allt ifrån glatt humör till en utslagsrond.  Desto närmare professionella tävlingar man kommer så blir det däremot alltmer avgörande med fysik, symmetri och poseringsrutiner.

Vad krävs för att tävla i fitness?

Fitness handlar till skillnad från bodybuilding nästan uteslutande om definition. I fitnesstävling kan alltför påtaglig muskelvolym tvärtom vara en nackdel. Däremot är de olika tävlingsinriktningarna fortfarande besläktade. För den som är intresserad av att tävla i fitness så kommer korthållning ofta att visa sig vara mer avgörande än tid spenderad i gymmet. Inom fitness är inte poseringsrutiner särskilt avgörande.

Vad är Men’s Physique?

Men’s Physique är en kategori inom bodybuilding som på sätt och vis en motreaktion på den ofta högst påtagliga muskelstorlek som blivit norm inom bodybuilding. Den som tävlar inom physique läger stor vikt på helhetsfysik med form och symmetri i främsta rummen. Poseringskraven är inte särskild strikta.

Vad är Women’s Physique?

Women’s Physique är en tävlingsvariant där en stor del av fokus ligger på kroppslig symmetri och helhetsintryck. Jämfört med bodybuildilng så är det inte särskilt avgörande med poseringsrutiner och stora muskler. Ofta anses det vara något utav ett mellanting mellan fitness och bodybuilding.

Källor:

  1. The effects of broccoli and caraway extracts on serum oxidative markers, testicular structure and function, and sperm quality before and after sperm cryopreservation
  2. Nutrition Recommendations for Bodybuilders in the Off-Season: A Narrative Review
  3. Variability in muscle size and strength gain after unilateral resistance training
  4. Increasing Lean Mass and Strength: A Comparison of High Frequency Strength Training to Lower Frequency Strength Training
Foto av författare

Hans Olsson

Hans Olsson har mer än två decennium av erfarenhet som elitmotionär inom bland annat vintersport, där styrketräning alltid varit en stor del av helheten. På SKKF.org publicerar Hans utbildande artiklar inom styrketräning och hälsa, och är också en del av teamet som recenserar produkter.

Disclaimers:

#1. Innehållet på SKKF.org är ämnat att användas i informations- och utbildningssyfte. Informationen du tilldelas på vår webbplats ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

#2. I en del av våra artiklar använder vi så kallade affiliatelänkar till återförsäljare av recenserade produkter. Det innebär att vi kan få en potentiell intäkt om du senare skulle köpa av den återförsäljaren. Det här kostar inte dig som konsument något extra, men möjliggör att vi kan fortsätta producera innehåll på SKKF.org även i framtiden.