Glutamin – Funktion och nytta med L-glutamin

Vad är glutamin?

Glutamin är en aminosyra som är väsentlig för kroppens proteinproduktion. Det är människokroppens mest vanligt förekommande fritt cirkulerande aminosyra, vilket gör att den är ständigt närvarande. Den anses ofta vara delvis icke-essentiell eftersom kroppen kan tillverka den själv, men endast under optimala förhållanden. Ofta krävs ett tillskott från mat eller kosttillskott för att fullgoda nivåer ska uppnås[1].

Vad gör glutamin?

Vad glutamin gör går egentligen inte att underskatta. Glutamin är viktigt för ett stort antal funktioner i kroppen. Som aminosyra produceras glutamin i stor utsträckning av musklerna, och dess förbrukning ökar i samband med fysisk aktivitet eller vid perioder av immunologisk påfrestning och stress. Man har sett att glutamin är avgörande för kroppens förmåga att hantera inflammation och återhämta sig från cellulär stress.

Varför ska man ta glutamin?

Varför man ska ta glutamin har att göra med att det är en väldigt väsentlig aminosyra. Under perioder av intensiv fysisk aktivitet, sjukdom eller stress så är det svårt för kroppen att upprätthålla rätt nivåer av glutamin. Då kommer den istället att förlita sig på externa glutaminkällor såsom kost eller tillskott. Om man under dessa tillfällen däremot inte tillgodoser kroppens behov så löper man stor risk att drabbas för glutaminbrist med risk för allt ifrån depression till försämrad muskeluppbyggnad[2].

Vad är det för skillnad på glutamin och L-glutamin?

Vad skillnaden på glutamin och L-glutamin är handlar egentligen om organisk kemi. Anledningen till att många aminosyror får bokstaven L som prefix härstammar från det kemiska begreppet isomeri, som åsyftar att en kemiska föreningar kan ha identisk molekylsammansättning trots att de förekommer i olika former. Gällande glutamin så innebär det att glutamin i ett strikt hänseende åsyftar den kroppsegna formen, medan L-glutamin används som benämning för syntetiskt glutamin. Fysiologiskt har de samma funktion[3].

I vilken mat finns glutamin?

Eftersom glutamin är naturligt förekommande hos såväl djur som växter så finns det tillgängligt i de flesta råvaror. Majs, vitt ris, mjölk, kött, fisk och skaldjur innehåller typiskt sett ganska höga mängder glutamin. Däremot är det oklart i hur stor utsträckning odling, uppfödning, hantering och beredning påverkar glutamininnehållet. Därför har glutamintillskott blivit populära[4].

Var finns glutamin naturligt?

Glutamin finns naturligt i samtliga växter och organismer vars beståndsdelar på något sätt utgörs av proteiner. Därför kan man egentligen påstå att det finns överallt. Däremot har det visat sig att mängder och nivåer kan variera väldigt stort. Proteinrik kost är ett enkelt sätt att maximera mängden glutamin som man får i sig från kost.

Hur mycket glutamin per dag?

Hur mycket glutamin per dag som kroppen behöver beror mycket på nivån av fysisk aktivitet, huruvida man är sjuk eller om man på annat sätt är under stress eller belastning. Ofta så sägs det att en snittperson som minst behöver 3 till 6 gram glutamin per dag. Nivåer upp till 35 gram eller kring 0.3 och 0.5 gram per kilogram kroppsvikt har däremot ansetts säkra[5].

Är glutamin bra för magen?

Glutamin har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet för dess inflammationsdämpande egenskaper och möjligheten att motverka såväl IBS som att reparera eventuella skador på tarmslemhinnan. Man har även sett att det på mikrobiologisk nivå främjar den sorts tarmflora som vanligtvis förekommer hos personer med god hälsa och normal vikt[6].

Hur tillverkas L-glutamin?

Hur l-glutamin tillverkas beror i viss utsträckning på hur storskalig produktionen är och vilka kemiska principer som tillämpas. En vanlig metod för storskalig produktion är fermentering med grampositiva bakterier i familjen Brevibacterium, med glukos från majs som energikälla. Den slutgiltiga produkten är däremot ett resultat av en förädlingsprocess[7].

Kan glutamin bli gammalt?

Hur snabbt glutamin blir gammalt beror mycket på dess form och hur det förvaras. Typiskt sett så anses pulver vara mer hållbart än vätskor. Glutaminpulver som har förvarats torrt och bortom solljus kommer ha en lång hållbarhet som i många fall sträcker sig långt bortom angivet bäst före-datum[8].

Vad innehåller glutamin?

Glutamin i formen av kosttillskott innehåller den organiska föreningen l-glutamin som är en molekylärt identisk variant av kroppseget glutamin. Vilka övriga ämnen som finns i en produkt kommer att variera utifrån utfyllnadsmedel, eventuella klumpförebyggande medel och andra tillsatser.

Källor:

 1. Glutamine: Metabolism and Immune Function, Supplementation and Clinical Translation
 2. Acute effects of decreased glutamine supply on protein and amino acid metabolism in hepatic tissue: a study using isolated perfused rat liver
 3. Structural Isomerism in Organic Molecules
 4. Glutamine: Benefits, Uses and Side Effects. Healthline
 5. Glutamine: Metabolism and Immune Function, Supplementation and Clinical Translation
 6. The Role of Glutamine in the Complex Interaction between Gut Microbiota and Health
 7. Industrial Production of L-Glutamine
 8. L-Glutamine from non-animal source

Hur vi tar fram våra testvinnare

 1. Källforskning: Vi börjar med att granska rekommendationer från pålitliga källor för att få en bred överblick av marknadens bästa produkter och identifiera trender. Exempel på pålitliga källor är Prisjakt, Pricerunner, Bäst i test (originalet), Råd & Rön, Rtings.com samt Wirecutter.
 2. Utforska nätbutiker: Vi dyker in i stora onlinebutiker för att bredda vår produktlista, med fokus på popularitet, betyg och användarrecensioner.
 3. Insamling av specifikationer: För varje produkt samlar vi in detaljerad information om dess specifikationer, unika egenskaper, och funktioner för att bygga en grund för vår analys.
 4. Produktanalys: Med hjälp av omfattande data genomför vi en djupgående analys för att verifiera tillverkarnas påståenden, identifiera användarnas åsikter, och utvärdera produktens relevans och unikhet.
 5. Vår egen erfarenhet: I många fall har vi själva eller någon i vår yrkeskrets erfarenhet av produktsegmentet, och i så fall blir det noterat och vägs in i vårt slutliga omdöme.
 6. Urvalsprocess och rekommendationer: Slutligen väger vi samman all information för att bestämma vilka produkter som förtjänar våra rekommendationer, kategoriserar dem efter behov och skapar topplistor med sammanfattningar som underlättar för läsarna att hitta det bästa valet för deras specifika behov.

Denna process säkerställer att vi ger våra läsare pålitliga och välinformerade rekommendationer.

Foto av författare

Hans Olsson

Hans Olsson har mer än två decennium av erfarenhet som elitmotionär inom bland annat vintersport, där styrketräning alltid varit en stor del av helheten. På SKKF.org publicerar Hans utbildande artiklar inom styrketräning och hälsa, och är också en del av teamet som recenserar produkter.

Disclaimers:

#1. Innehållet på SKKF.org är ämnat att användas i informations- och utbildningssyfte. Informationen du tilldelas på vår webbplats ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling.

#2. I en del av våra artiklar använder vi så kallade affiliatelänkar till återförsäljare av recenserade produkter. Det innebär att vi kan få en potentiell intäkt om du senare skulle köpa av den återförsäljaren. Det här kostar inte dig som konsument något extra, men möjliggör att vi kan fortsätta producera innehåll på SKKF.org även i framtiden.