Fråga: Vad innebär det att deffa?

Vad innebär det att deffa?

Att deffa innebär att uppnå muskelmässig definition. Detta är i sin tur en anspelning på ordets historiska innebörd som avser att helt enkelt tydliggöra något. Genom att deffa gör man därmed musklerna mer definierade genom att minska mängden kroppsfett och i så stor utsträckning som möjligt bibehålla muskelmassa. Uttrycket härstammar från kroppsbyggarkulturen.

Fler frågor och svar om att deffa: