Fråga: Kan man bygga muskler med kroppsvikt?

Kan man bygga muskler med kroppsvikt?

Du kan definitivt bygga muskler med bara kroppsvikt. Huruvida det är det bästa sättet att bygga muskler på dock är mer tveksamt. OM du hela tiden progressivt kan stegra belastningen med kroppsviktsövningar är de inte sämre än maskiner eller fria vikter. Kan du däremot inte öka belastningen tillräckligt under loppets gång är gymmet bättre för att bygga muskler.

Fler frågor och svar om att bygga muskler: