Swedish bodybuilding & fitness federation

Domarkonferensen i augusti

Pawel Filleborn, ordförande i IFBB:s domarkommitté, var på besök under domarkonferensen i augusti. Flera tydliggöranden gjordes under dessa två dagar:

  • Ett av de viktigaste och tydligaste direktiven från IFBB:s högsta domarinstans är att defekter på våra atleter skall uppmärksammas och dömas ner. Placeringen skall vara sist, oavsett hur fysiken i övrigt ser ut. Defekter kan exempelvis vara oproportionellt stora magar eller gynekomasti. Oavsett vad dessa defekter beror på så måste utvecklingen vändas mot mer hälsosamma fysiker.
  • Om du som tävlande medvetet eller omedvetet valt att tävla i fel disciplin så kommer du också att dömas ner. Exempelvis om du anses för "hård" för att till höra Bikini Fitness.
  • Det kommer också ställas högre krav på att de tävlande poserar "rätt" och att tävlingsutrustningen är korrekt. Ett bra exempel på korrekt tävlingsutrustning är att byxan i Men’s Physique täcker hela låren ända ner till övre delen av knäskålen. För korta byxor = poängavdrag helt enkelt.
Domarkonferensen i augusti

Mr. Pawel Filleborn, surrounded by SKKF president, Mr. Nicklas Stromqvist and SKKF Head Judge, Mr. Kenneth Willstrom; beside the athletes, coaches and judges who attended this Technical Seminar, in Stockholm.

2017-09-10
Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements