Swedish bodybuilding & fitness federation

Sök sanktion i god tid

Sugen på att tävla internationellt? Se då till att din sanktion om att tävla utomlands sänds in i god tid!

Deadline för sanktionsansökningar till internationella tävlingar är två månader innan aktuellt tävlingsdatum.

Så här gör du för att tävla utomlands: 
  1. Du måste vara medlem i en förening som är ansluten till förbundet.
  2. Du måste ha giltig licens för året.
  3. Du fyller i och skickar in formuläret ”Formulär för ansökan om sanktion för att tävla utomlands” som finns på SKKF:s hemsida.
  4. Formuläret ska skickas in senast två månader innan aktuellt tävlingsdatum. Innan du kan skicka formuläret måste förening och licens vara klar. Sanktionsansökan som skickas in utan att förening och licens är klar kommer att kasseras och ny ansökan måste göras.
  5. Du blir kontaktad av SKKFs tävlingsansvarige som upplyser dig om kostnader, registrering osv.
  6. Har du frågor om internationellt tävlande kontaktar du förbundets tävlingskommitté via kontaktuppgifter på förbundets hemsida.

2017-07-20
Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements