Swedish bodybuilding & fitness federation

Rapport från årsmötet 2017

Svenska Kroppskulturförbundets årsmöte avhölls den 11 mars 2017 på hotell Park Inn i Solna. Här är en sammanfattning:

Ett rekordstort antal personer närvarade under årsmötet, både i form av styrelse, valberedning, ombud samt åhörare. Totalt var 16 distrikt representerade, vilka gavs totalt 36 stycken röster:
 • Helena Hjorth – Dalarna
 • Rachid Misk – Gästrikland
 • Eive Nilsson – Göteborg
 • Carolina Aspenskog – Halland
 • Alexander Gribing – Hälsningland
 • Per Sundström – Småland
 • Joakim Rengbrandt – Skåne
 • Dimitri Skarmutsos – Stockholm
 • Torbjörn Mark – Södermanland
 • Jonni Durlind – Uppland
 • Fredrik Eriksson – Värmland
 • Rookie Westin – Västerbotten
 • Maria Mollstedt – Västergötland
 • Susanna Koivuranta – Västernorrland
 • Carina Isaksson – Västmanland
 • Ulf Björnfot – Örebro
Efter votering beslutade årsmötet att enas om följande styrelse för SKKF fram till 2018: 
 • Ordförande: Niclas Strömqvist
 • Vice Ordförande: Reino Strand
 • Kassör: Kenneth Johansson
 • Sekreterare: Aron Persson
 • Ledamot: Jonni Durlind
 • Ledamot: Susanne Johansson
 • Ledamot: Helena Hjorth
 • Suppleant 1: Rachid Misk
 • Suppleant 2: Evalinda Aarvag
VALBEREDNING
 • Ordförande: Carina Isaksson
 • Ledamot: Kenneth Willström
 • Ledamot: Göran Nilsson
 
Rapport från årsmötet 2017

Stående från vänster: Kenneth Johansson, Niclas Strömqvist, Evalinda Aarvaag, Reino Strand, Rachid Misk. Sittande från vänster: Susanne Johansson, Jonni Durlind, Helena Hjorth, Aron Persson.

2017-03-13
Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements