Swedish bodybuilding & fitness federation

Information inför SKKF:s årsmöte

OBS! Ändrad information till dig som tänker dig att representera ditt distrikt, som distriktsombud, på SKKF:s årsmöte!

Till dig som är distriktsombud inför årsmötet den 11 mars 2017:
 
Tänk på att du enligt stadgarna måste medtaga giltig fullmakt från föreningarna i ditt distrikt till årsmötet. Ombud kan också utses av förbundsstyrelsen där föreningarna inte kommer överens om val av ombud. Om du har ordnat med fullmakt innan dess så kan fullmakten redan nu skickas till kenneth.johansson@skkf.org ,och ska dessutom tas med i fysisk form till årsmötet.
 
Styrelsen önskar dock att du som ombud meddelar styrelsen så snart som möjligt att du är klar som ombud.

Exempel på giltigt fullmaktsdokument kan hämtas här, men även ett mail från föreningens kontaktperson med samma formulering gäller som fullmakt.

Ange också vilket distrikt du företräder tillsammans med en summerad lista över de föreningar som gett dig sitt mandat.

Distriktsombud på årsmötet som 4 veckor innan årsmötet, d.v.s. senast den 11 februari inkommit med godkänd fullmakt garanteras ersättning för resa och logi. Övriga ombud får lämna anspråk på ersättning för rese- och logiersättning till styrelsen i samband med årsmötet, så behandlas dessa anspråk därefter.
 
Distriktsindelning gällande röstlängd:
 • Norrbotten
 • Västerbotten
 • Jämtland-Härjedalen
 • Västernorrland
 • Hälsingland
 • Gästrikland
 • Dalarna
 • Värmland
 • Örebro län
 • Västmanland
 • Uppland
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Östergötland
 • Bohuslän-Dal
 • Göteborg
 • Västergötland
 • Småland
 • Halland
 • Gotland
 • Blekinge
 • Skåne

2017-01-15
Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements