Swedish bodybuilding & fitness federation

Valberedningen


Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda, det vill säga nya ledamöter till SKKF:s styrelse.

 

Snart är det dags att välja SKKF:s styrelse inför 2018. Vi behöver din hjälp med att föreslå kandidater. Vem vill du ha i styrelsen?


Vi vill att din förening föreslår en eller flera kandidater, om det finns någon person ni önskar att se i SKKF:s styrelse förstås.


Du kontaktar oss på valberedning@ifbbsweden.se.

 

Valberedningen består av:

  • Carina Isaksson, Ordförande
  • Kenneth Willström, Ledamot
  • Göran Nilsson, Ledamot
  • Claes Aronsson, Suppleant

 

Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements