Swedish bodybuilding & fitness federation

Ansökan om tävlingslicens för 2017 inom Svenska Kroppskulturförbundet, SKKF

OBS! För att få söka licens måste den tävlandes förening ha betalt föreningsavgiften för det aktuella året.
Licensavgift för år 2017: 800 kr ( innan 30 maj). SKKF:s PlusGiro: 427 02 81 - 1 SKKF har inte med att göra vem som betalar in avgiften för ansökan om tävlingslicens. Föreningen i samråd med den tävlande sköter själva hur betalningsförfarandet skall ske till SKKF.

OBS! Efter den 30 maj (då ska både ansökan vara inskickad, föreningstillhörighet klar samt betalning gjord) tillkommer administrationsavgift  på 1000kr. Total avgift blir då 1 800 kr. Detta är endast  om du inte har löst din licens innan detta datum!  TÄNK PÅ ATT BETALA NÅGRA DAGAR INNAN SÅ ATT INBETALNINGEN HINNER REDOVISAS TILL VÅRT KONTO!!

Licensansökan behandlas inom 14 dagar !

Vid FÖRENINGSBYTE tillkommer en omregistreringsavgift på 800 kr.

Bekräftelse på att din licens är klar  är när ditt namn kommer upp under din förening här på hemsidan!!! Licensen ligger endast digitalt och det är inget papper som skickas hem till dej. När du tävlar så tar du  med IDhandling.

 

 

 

Om inte, fyll i inflyttningsår
Huvudsponsor
Gymgrossisten
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements