Swedish bodybuilding & fitness federation

Frågor och svar

Återkommande frågor om licenser, sanktioner och tävlingar från våra tävlande och föreningar.

Följande avgifter gäller
  • Årsavgift för förening med tävlande: 2 000:-
  • Årsavgift för förening utan tävlande: 1000:-
  • Tävlingslicensavgift: 800:-
  • Administrationsavgift tävlingslicens efter 30 maj: 1 000:-
  • Domarlicens: 250:-
  • Stödmedlem enskild, provdomare m fl: 250:-
  • Omregistreringsavgift (byte av klubb): 800:-
 
Vilka olika sporter eller grenar finns inom SKKF?

Svar: De sporter som administreras och arrangeras av SKKF är Bodybuilding, Classic Bodybuilding, Wheelchair Bodybuilding, Fitness, Bodyfitness, Bikini Fitness, Women’s Physique, Men’s Physique och Athletic Fitness.

 
Jag vill tävla, hur gör jag?

Svar: För att tävla inom SKKF:s verksamhet inom bodybuilding eller någon av våra fitnessidrotter, så skall man dels vara medlem i en förening som tillhör vårt förbund, och dels inneha tävlingslicens för innevarande år.

Licensen löses genom att fylla i blanketten för beställning av tävlingslicens som ligger på SKKF:s hemsida och därefter betala in licensavgiften på SKKF:s plusgirokonto, 4270281-1.

Detta skall göras i samförstånd med den som är tävlingsansvarig inom den förening som du skall representera.

 
Vad händer om jag tävlar för en annan organisation än IFBB/SKKF? Kan jag tillgodoräkna mig detta som en godkänd kvaltävling och samma år få tävla på SM?

Svar: IFBB och dess nationella dotterförbund (189 medlemsländer/förbund) är enda Bodybuilding och Fitness organisation i världen som är WADA ackrediterade och följer WADA code (WADA World Anti Doping Agency).

De SKKF-atleter som tävlar för en annan organisation än IFBB/SKKF är inte aktuella för avstängning eller böter. Dock kan de inte tillåtas tävla vidare inom SKKF/IFBB förrän de blivit dopingtestade av ett WADA ackrediterat dopinglabb. Dopingtestet betalas av atleten och skall vara negativt naturligtvis. Efter detta är genomfört är atleten fri att tävla vidare inom SKKF/IFBB. De som fungerar som coach, funktionär eller domare hos annan organisation än SKKF är inte aktuella för avstängning eller böter.

Svaret på frågan är således: Nej, det går inte att tävla på andra organisationers tävlingar om du vill fortsätta att tävla på SKKF:s/IFBB:s tävlingar förrän ovan krav är uppfyllt, behandlat och godkänt av SKKF:s styrelse. Tävlingar för andra organisationer är inte godkända som kval för att vara behörig att tävla på SM.

Vidare innan du anmäler sig till en tävling utanför Sverige ska man också kontakta det svenska förbundet för att få sanktion, tillåtelse att tävla. Då får du också klart besked om tävlingen i fråga är godkänd av IFBB och SKKF.

 
Jag hade tänkt tävla i Fitness Five, måste jag ha tävlingslicens då?

Svar: Fitness Five arrangeras inte av SKKF, sålunda behöver du då inte ha någon tävlingslicens från SKKF för att tävla inom Fitness Five. Fitness Five i sitt nuvarande upplägg konkurrerar heller inte med SKKF:s grenar.

 
Fråga: Jag har själv tränat och tävlat i bodybuilding, nu har jag familj med två barn en son och en dotter, på 6 respektive 10 år. De har varit med i träningslokalen sedan de var små och fått en bra grund och fostran inom vår sport. Nu har jag hört att man har börjat med Children’s Fitness och jag skulle vilja låta dem tävla inom det. Hur gör jag?

Svar: Tyvärr har vårt modersförbund, IFBB, börjat med Children’s Fitness för både flickor och pojkar, men SKKF har bestämt tagit avstånd från detta från början. Vi tycker inte att barn ska behöva bedömas och få sina kroppar jämförda med andra barn. Det strider mot hela den svenska idrottsrörelsens syn på barn och idrott, och detta synsätt stöder vi till fullo.

 
Jag är en byggargrabb på 15 vårar som vill tävla i bodybuilding, och jag har hört att det finns speciella juniorklasser. Är jag för ung eller kan jag tävla redan nu?

Svar: Från och med 2013-01-01 gäller att man fyllt 18 år innan man tävlar eller senast på tävlingsdagen, och inga dispenser kommer att ges. Junior är du till och med hela det kalenderår som du fyller 23 år. (För veteraner gäller att man kan tävla som veteran under hela det år där man fyller 35 (för damer) eller 40 (för herrar).

 
Jag har nyligen flyttat till Sverige och undrar om jag får ställa upp på SM?

Svar:För att tävla på SM måste man ha genomfört en tävling inom den gren man ska tävla i, och som utländsk medborgare måste man vara skriven i Sverige och ha bott här i minst ett år förutom inflyttningsåret.

 
Jag undrar om man kan tävla utomlands på VM eller EM eller annan tävling om man betalar hela resan själv?

Svar: Nej och ja, till internationella mästerskap så gör SKKF en uttagning av de som man anser ha kapacitet att delta på ett VM eller EM. SKKF betalar resan och deltagande om ekonomi finns för detta. Till övriga öppna tävlingar utomlands får man först skicka in en intresseanmälan som SKKF sedan behandlar och beslutar. Får man klartecken att det är ok så får man själv anmäla sig till tävlingen, och stå för alla kostnader själv.

 
Ordnas det tävlingar i Sverige som är öppna för tävlande från andra länder?

Svar: De nordiska tävlingar som går under namnet "Open" eller Grand Prix tillåter oftast tävlande från andra länder. Sweden Grand Prix 2009 hade bland annat tävlande från Polen, Holland, Litauen och Ryssland.

För mer exakt information se respektive tävlings inbjudan. Som medborgare i annat land gäller följande:
  • man ska ha giltig tävlingslicens i det landets IFBB-anslutna förbund
  • man ansöker till sitt lands förbund om att tävla utomlands på en specifik tävling
  • efter beviljad tävlingsstart sänder man in anmälan/ansökan om deltagande på sagda tävling
För Svenska Mästerskapen samt nybörjartävlingarna Decembercupen och Luciapokalen så stipulerar inbjudan att utländska tävlande ska bo och vara mantalsskrivna i Sverige:

Tävlingarna är öppna för dem, som har giltig tävlingslicens för innevarande år, samt tillhör förening ansluten till SKKF. För utländska medborgare gäller att man förutom inflyttningsåret varit mantalsskriven i Sverige minst ett år, och att man under denna tid ej deltagit vid annat lands nationella mästerskap eller tävlat för annan organisation än IFBB.

 
Vilken klass ska jag anmäla mig till i Classic Bodybuilding om jag mäter exakt 180 cm, ska jag välja -180 cm eller +180 cm?

Svar: Du ska anmäla dig till den klass som vi lite slarvigt benämner -180 cm. Dess rätta namn är egentligen "under och upp till och med 180 cm". Det samma gäller också viktklasser, -70 kg betyder egentligen "under och upp till och med 70,00 kg".

 
Om jag har anmält mig till viktklass +90 kg herrar seniorer och inte väger in på mer än 88,5 kg, hur gör jag då? Måste jag ändå tävla i +90 kg?

Svar: Nej, man måste inte tävla i den vikt- eller längdklass man har anmält sig i. Det är vad man väger eller mäter vid registreringen som gäller. I frågan ovan kan man välja två vägar;

Man behåller den vikt man vägt in på och i det här fallet i stället tävlar i klass -90 kg.
Man får 30 minuter på sig för omvägning, och i det här fallet chansen att äta eller dricka upp sig lite mer än 1,5 kg för att väga in i klassen +90 kg.
Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements