Swedish bodybuilding & fitness federation

Domarkommitttén


SKKF:s domarkommitté arbetar med nyrekrytering av domare samt uttagningar av domare till alla av SKKF sanktionerade tävlingar.

 

Domarkommittéen är även ansvarig för de årligen återkommande utbildningarna som hålls för att SKKF:s domarkår skall vara den bästa.

 

Återkoppling till tävlande ges ej. Skälet är att domarna jobbar ideellt och det tar mycket tid med att döma tävlingar och att hålla sig uppdaterad med regler och ändringar av dessa, nya discipliner, utbildningar med mera.

 

Därför hänvisas tävlande till de föreningsansvariga / coacher som finns inom vår sport för att få hjälp med vad och hur just du kan förbättra dig. 

 

Du kontaktar oss på domarkommitten@ifbbsweden.se 


Om du är intresserad av att bli domare, kontakta Rachid Misk, sammankallande i SKKF:s domarkommitté, på rachid@ifbbsweden.se.

Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements