Swedish bodybuilding & fitness federation

Tävlingskommitttén

 

Reino Strand, Eddie Bergkvist och Jörgen Nilsson ansvarar för tävlingskommitteen vars uppgift är att ta ut landslag till mästerskap, sanktionera atleter för internationella tävlingar samt informera och hålla medlemmar uppdaterade vad gäller mästerskap och internationella tävlingar.

Uttagningarna till de aktuella mästerskapen sker efter de kval och sanktionsregler som är beslutade av SKKF:s styrelse.

Tävlingskommittén rekommenderar de atleter de anser kunna prestera på aktuellt mästerskap och som är goda representanter för sporten och Sverige.

Du kontaktar oss på tavlingskommitten@ifbbsweden.se 


Länkarna nedan kan vara till hjälp 

Tävla utomlands 

Sanktion att tävla utomlands 

Kval och Sanktionsregler 

Kontakta Tävlingskommitteen

Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements