Swedish bodybuilding & fitness federation

SKKF består av föreningar

Svenska Kroppskulturförbundet är det enda av International Federation of Bodybuilders (IFBB) godkända förbundet för bodybuilding och fitnessporten i Sverige. 

 

Förbundet består av föreningar vilka utövar bodybuilding eller fitness eller annan form av idrottsverksamhet vilken är förenlig med förbundets ordinarie verksamhet och som i vederbörlig ordning upptagits i förbundet samt har antagna stadgar och vald styrelse enligt  Riksidrottsförbundets(RF´s) normalstadgar.

 

Föreningens ansökan åtföljs av föreningens stadgar och styrelsesammansättning samt, att föreningen har betalat de avgifter som förbundet beslutat om.

 

Ansökan om medlemskap sänds in via nedastående

formulär av den tävlingsansvarige i föreningen till förbundets styrelse som prövar denna.

  

Anslut din förening till SKKF här 

Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements