Swedish bodybuilding & fitness federation

Ansökan om föreningsbyte

OBS! För att få göra föreningsbyte måste omregistreringsavgiften vara inbetald. 

Omregistreringsavgift för år 2016: 800 kr. SKKF PlusGiro: 427 02 81 - 1

När omregistreringen flyttas ditt namn till att listas under den nya föreningen på hemsidan.

Huvudsponsor
Gymgrossisten
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements