Swedish bodybuilding & fitness federation

Kval och Sanktionsregler

Kval- och nomineringssystem är beslutat och antaget av SKKF:s styrelse.

Varje förenings tävlingsansvarige bör ha en generell koll om vad som gäller och bör kunna ge sin förenings tävlande en bra bild av vad som gäller.

SVENSKA MÄSTERSKAPEN

Ett deltagande på SM kräver minst en genomförd tävling i den gren man skall tävla i, arrangerad eller sanktionerad av IFBB/SKKF, inom den senaste femårsperioden. En  finalplacering (1–6) på SM ger en direktkvalifikation utan tidsbegränsning.

LANDLAGSUTTAGNING

All form av representation på internationella mästerskap (NM, EM och VM) sker i landslagsform vilket initieras och beslutas av SKKF:s Tävlingskommitté. Är du aktuell för ett internationellt mästerskap så kommer du kontaktas av landslagsledningen.


SKKF tillämpar följande system för kvalificering till våra internationella mästerskap. Det bygger på en trappstegsmodell där man som tävlande kan bli aktuell för landslaget med allt större uppgifter vartefter man presterar resultatmässigt.


I huvudsak innebär detta följande: 


 


För att få tävla på ett VM krävs först ett bra resultat på ett EM. 

För att få tävla på ett EM krävs först ett bra resultat på ett NM. 

För att få tävla på ett NM krävs först ett bra resultat på ett SM.

I vissa situationer kan det bli aktuellt för vissa atleter att ”hoppa" över något steg. Det kan också uppstå andra situationer och tävlingar som i sak fungerar som kompletterande kval. Grundregeln är dock att du som vill representera Sverige på internationella mästerskap måste ta vägen via SM.


Syftet med dessa regler är att göra kriterierna för landslagsuttagning mer enhetliga och samtidigt också skapa en mer naturlig progression för våra tävlande atleter.

SM för juniorer och veteraner är kval till VM innevarande år och EM påföljande år. Samma regelverk gäller för senior-SM, som är kval till VM innevarande år och EM påföljande år. Alla måste få chansen att kvala till en plats i landslaget. SKKF förbehåller sig dock rätten att kunna ta ut ytterligare atleter till landslaget som gjort extraordinär prestation vid annat tillfälle.

GP-TÄVLINGAR

För GP-tävlingar med uppsatta prestationskrav hos de tävlande kommer SKKF att lämna sanktion enligt arrangörens önskemål.

ÖVRIGT GÄLLANDE SANKTIONER

Intresset för att tävla utomlands har växt lavinartat de senaste åren, både bland etablerade och meriterade atleter men även bland mer oprövade förmågor. SKKF har därför bestämt att tävlande ska ha en topp 6-placering på ett tidigare SM för att kunna beviljas sanktion till en utomnordisk tävling av icke-mästerskapskaraktär.


Varje förenings tävlingsansvarige bör ha en generell koll om vad som gäller vid tävlande utomlands och bör kunna ge sin förenings tävlande en bra bild av vad som gäller. Vid oklarheter rekommenderas den tävlingsansvarige att kontakta SKKF:s tävlingskommitté för information. Detta dels för att denna ska kunna föra informationen vidare i föreningen samt för att undvika att  ertalet atleter i samma förening kontaktar SKKF i olika frågor som deras tävlingsansvarige kan besvara.

För att få sanktion så krävs det att man alltid skickar in en officiell ansökan till tävlingen man ämnar delta i. Blanketten ”tävla utomlands”  finns på SKKF:s hemsida. Ansökan bör skickas in så tidigt som möjligt, dock senast två månader innan tävlingen.

SKKF säkerställer vid varje ansökan att den tävlande inte har några ouppklarade ärenden gentemot SKKF (obetald licens etc.), att inga övriga eventuella omständigheter föreligger som skulle kunna förhindra ett beviljande av sanktion samt att den tävlande är en bra representant för Sverige.

SKKF förbehåller sig alltid rätten att neka eller bevilja varje enskild sanktion när särskilda omständigheter föreligger.


Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements