Swedish bodybuilding & fitness federation

CODE OF ETHICS

IFBB:s Code of Ethics är en samling med grundsatser som ska tjäna som riktlinjer för det sätt som alla medlemmar - oavsett om de är tävlande, tävlingsansvariga i klubbar, domare, styrelseledamöter, funktionärer, personer i kommittéer, arbetsgrupper eller andra organ tillsatta av IFBB/SKKF - ska agera och uppträda utifrån.
 
Alla medlemmar i IFBB/SKKF deltar av fri vilja och samtycker i och med detta till såväl regler som stadgar samt inte minst CoE. Medlem som befinns bryta mot eller motverka CoE kan bli föremål för disciplinära åtgärder.

 

 

Här hämtar du Code of Ethics 

 

 

 

Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements