Swedish bodybuilding & fitness federation

Att tävla utomlands

Landslagsrepresentation

All form av representation på internationella mästerskap (NM, EM och VM) sker i landslagsform vilket initieras och beslutas av SKKF:s Tävlingskommitté. I de fall du blir aktuell för ett internationellt mästerskap så kommer du kontaktas av landslagsledningen. Du behöver alltså inte ansöka aktivt.

SKKF tillämpar följande system för kvalificering till våra internationella mästerskap. Det bygger på en trappstegsmodell där man som tävlande kan bli aktuell för landslaget med allt större uppgifter vartefter man presterar resultatmässigt.

I huvudsak innebär detta följande: 

  • För att få tävla på ett VM krävs först ett bra resultat på ett EM. 
  • För att få tävla på ett EM krävs först ett bra resultat på ett NM. 
  • För att få tävla på ett NM krävs först ett bra resultat på ett SM.

I vissa situationer kan det bli aktuellt för vissa atleter att ”hoppa" över något steg. Det kan också uppstå andra situationer och tävlingar som i sak fungerar som kompletterande kval. Grundregeln är dock att du som vill representera Sverige på internationella mästerskap måste ta vägen via SM.


Syftet med dessa regler är att göra kriterierna för landslagsuttagning mer enhetliga och samtidigt också skapa en mer naturlig progression för våra tävlande atleter.

Internationellt tävlande – icke-mästerskap  

Intresset för att tävla utomlands har växt lavinartat de senaste åren, både bland etablerade och meriterade atleter men även bland mer oprövade förmågor. SKKF har därför bestämt att tävlande ska ha en topp 6-placering på ett tidigare SM för att kunna beviljas sanktion till en utomnordisk tävling av icke-mästerskapskaraktär.

Dock kan vårt moderförbund IFBB idag också erbjuda massor av möjligheter även för dig som utanför mästerskapsformen vill pröva dina vingar internationellt.

Tänk på följande

Vi tror på dig

Förbundet uppskattar och stödjer att våra aktiva även tävlar utomlands. Dels får du nyttig erfarenhet i och med att rutinerna runt tävlingarna kan skilja sig ganska mycket mot hur vi gör i Sverige och dels får du mäta dig med andra motståndare än de du normalt möter.

Välj rätt nivå

Ett råd är att välja tävling utifrån din egen förmåga och nivå. Det är kanske inte så klokt att sikta mot de största tävlingarna, vare sig det är nationellt eller internationellt, om du precis börjat din tävlingsbana. Många har gjort dyrköpta erfarenheter när de blivit statister och utklassade av alltför bra motstånd. SKKF har därför bestämt att du ska ha en topp 6-placering på ett SM bakom dig för att beviljas sanktion till en utomnordisk tävling av icke-mästerskapskaraktär.

Du måste ha sanktion

För att få tävla internationellt inom IFBB måste du söka sanktion hos SKKF. Orsaken är att vi då övertar en stor del av ansvaret för att allt går rätt till och att du ska slippa problem med oseriösa arrangörer eller annat. Vi kollar att tävlingen är sanktionerad och att du därmed slipper efterverkningar om det skulle finnas deltagare vid tävlingen som av någon anledning inte är berättigade att tävla enligt IFBBs regler.

Du är försäkrad via vår tävlandeförsäkring och samtidigt kan vi garantera arrangören att du är tillåten att tävla och inte är avstängd eller på annat sätt har ouppklarade ärenden med förbundet. Vi tar dessutom ställning till om du är en god representant för förbundet och för svensk kroppskultur. Om en tävlande missköter sig kan detta drabba övriga svenska deltagare indirekt och det vill vi till varje pris undvika.

Så här gör du

 

  1. Du måste vara medlem i en förening som är ansluten till förbundet.
  2. Du måste ha giltig licens för året.
  3. Du fyller i och skickar in formuläret ”Formulär för ansökan om sanktion för att tävla utomlands” som finns på SKKF:s hemsida.
  4. Formuläret ska skickas in senast två månader innan aktuellt tävlingsdatum. Innan du kan skicka formuläret måste förening och licens vara klar. Sanktionsansökan som skickas in utan att förening och licens är klar kommer att kasseras och ny ansökan måste göras.
  5. Du blir kontaktad av SKKFs tävlingsansvarige som upplyser dig om kostnader, registrering osv.
  6. Har du frågor om internationellt tävlande kontaktar du förbundets tävlingskommitté via kontaktuppgifter på förbundets hemsida.

 

Huvudsponsor
Samarbetspartners
Delta
MM Sports
Swedish Supplements